Allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever

Allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever

Allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever

GÜNÜN AYETİ
 “Allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever.” (Bakara:222)

GÜNÜN HADİSİ
“Kim Allah için tevâzu gösterirse, Allah onu yüceltir. Kim böbürlenirse, Allah onu alçaltır. Kim Allah'ın zikrini çokça yaparsa Allah onu sever.” (İbn-i Mace)

GÜNÜN DUASI
"Rabbim senin isminle yanımı yatağa koydum. Ve yine senin isminle yanımı yataktan kaldıracağım. Eğer uykuda canımı alacaksan, bana merhamet edip bağışla! Şayet hayatta bırakacaksan, salih kullarını koruduğun şeylerle beni de fenalıklardan koru!"
(Buhârî, De’avât 13; Müslim, Zikir, 64, 98)

GÜNÜN SÖZÜ
“Sen Allah'ı sevdiğini, onun da seni belalandırdığını gördüğünde, bil ki Allah seni arındırmak istiyor” (İmam Gazali)