BAŞSOY

BAŞSOY

BAŞSOY: (Tür.) Er. - (bkz. Başöz).

BAŞÖZ: (Tür.) Er. - Önemli soydan gelen.