Beyt-i Mevlid-i Nebevî

Beyt-i Mevlid-i Nebevî

Beyt-i Mevlid-i Nebevî yani Peygamberimiz (s.a.v.) in doğduğu ev,
Mekke'nin doğu tarafında Şiab-ı Ebû Tâlib caddesindedir. Peygamberimiz
(s.a.v.) doğduğu evde çok az kaldı. Çünkü 0-4 yaş arası sütannesi Hz.
Halîme'nin evinde, 4-6 yaş arası yani sadece iki yıl Hz. Âmine ile birlikte doğduğu evde, 6-8 yaş arası dedesi Abdülmuttalib'in evinde, 8-25 yaş
arası amcası Ebû Tâlib'in evinde ve 25 yaşından sonra eşi Hz. Hadîce-tülKübrâ'nın evinde kaldı.