Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir!

Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir!

GÜNÜN AYETİ

“Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir! Artık O'ndan sakının!” (Bakara/235)

GÜNÜN HADİSİ
“Akıllı o kimsedir ki, nefsini hesaba çeker. Ölümden sonrası için amel eder! Ahmak o kimsedir ki, nefsini hevasının peşine takar ve Allah'tan, amelsiz olduğu halde makamlar ister.” (İmam Ahmed, Tirmizî, İbnMâce)

GÜNÜN DUASI
Allah’ım, sen benim rabbimsin, senden başka mabud yoktur, ancak sen varsın, beni yoktan yaratan sensin, ve ben senin kulunum, gücüm nispetinde sana verdiğim ahdimde ve sözümde duruyorum, işlemiş olduğum kötü şeylerin şerrinden sana sığınırım, bana olan nimetlerini ve günahlarımı da sana itiraf ederim, benim günahlarımı affet çünkü senden başka bağışlayıcı yoktur. Senden başka hiç bir ilâh yoktur, seni bütün noksanlıklardan, tenzîh ederim. Gerçekten ben, nefsime haksızlık edenlerdenim.

GÜNÜN SÖZÜ
'Hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin! Amelleriniz tartılmadan önce amellerinizi tartın! En büyük mahkemeye hazırlanın!' (Hz. Ömer)