Bir Ağacın Kaç Yaşında Olduğu Nasıl Hesaplanır?

Bir Ağacın Kaç Yaşında Olduğu Nasıl Hesaplanır?

Binlerce sene yaşayabilen kimi ağaç türleri bile mevcutken; bunların yaşını hesaplayabilmek, nasıl mümkün oluyor?


Ağaçlar her sene, gövdesine yeni bir halka daha ekliyor (dış kabuk ile son halka arasına.) Ve söz konusu halkaların sayısı da ağacın yaşını ortaya koyuyor. Mesela; halka sayısı 80 ise ağacın yaşı da 80 demek oluyor.

Halka sayısının nasıl belirlendiğine gelirsek... Bu iş için kullanılan 'Artım Burgusu' denilen bir alet var. Alet, ağacın gövdesine değin sokulup, gövdenin ortasından - dışına kadar çubuk biçiminde bir parça çıkarılıyor ve o parçadaki halkalar sayılıyor. Ardından da delinen yer çamurla kaplanıyor.

Gövdesine her sene birden fazla halka ekleyen ağaçlar da var tabii. Bu da ağacın cinsine göre değişiyor. Fakat hesaplama yöntemi aynı!

Hatta halkaların genişliğine ve darlığına göre, geçirdiği mevsimsel süreç dahi gözlemlenebiliyor.

https://dokuzemin.com/hizmet/epoksi-zemin-kaplama.html

https://dokuzemin.com/hizmet/antibakteriyel-zemin-kaplama

https://dokuzemin.com/hizmet/pvc-zemin-kaplama.html