Bir ayet, bir hadis, bir dua, bir söz / 26.07.2019

Bir ayet, bir hadis, bir dua, bir söz / 26.07.2019

BİR AYET
Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi  asla sevmez." (Nisa 36)

BİR HADİS
... Din kardeşi ile arasında düşmanlık bulunan kişi dışında, Allah’a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. '(Meleklere) siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir  edin.', buyurulur. (Müslim)

 Nazardan korunmak için dua

Nazardan korunma duası aslında Kuran-ı Kerim'deki Kalem suresi 51. ayettir. Bu ayetin konusu nazardan korunmadır. Bilindiği üzere müşrikler nazarı ile meşhur birisini Peygamber efendimizi nazarlasın diye gizlice görevlendirmişlerdir. Ancak Allah resulünü korumuştur.

Bu ayeti kerimede Allah'ın Hz. Peygamberi korumasına değinilmesinden hareketle yüzyıllardır bu ayet nazar duası hükmünde okunmuştur. Allah'ın izniyle de çok tesirli sonuçlar elde edilmiştir. Duanın sözleri şöyledir:

"Ve in yekadullezine keferu le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekumune innehu le mecnun"

Bu dua günün herhangi bir vakti bizzat kişi tarafından okunabileceği gibi anne babalar tarafından çocuklarını nazardan korumak maksadıyla da okunabilir.

BİR SÖZ
Dünyada en huzursuz  kimse, kalbinde haset ve  kin taşıyanlardır. (İmam-ı Şibli)