Bir ayet, bir hadis, bir söz, bir dua / 28.07.2019

Bir ayet, bir hadis, bir söz, bir dua / 28.07.2019

BİR AYET
"İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir." (Necm 39-40)

BİR HADİS
Mümin kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık bir üzüntü hatta bir ufak tasa isabet edecek olsa, Allah onun sebebiyle müminin günahından bir kısmını mağfiret buyurur. (Buhari/Müslim)

BİR SÖZ
Allah’ı bilen kimsenin O’na karşı iradesi kalmaz. (Abdulkadir Geylani)

BİR DUA
Ey Allahım! Bol rahmetinden, rahmetini gerektiren şeylerden, her günahtan uzak kalmayı, her iyilikten ganimet elde etmeyi, cennet ile muzaffer olmayı ve ateşten kurtulmayı senden istiyorum. (Peygamberimiz/sav)