Budizimin Mezhepleri

Budizimin Mezhepleri

Buddizm'in bazı inanç ve gelenekleri, mezheplere göre değişiklik gösterir. Buddizm'de iki büyük mezhep vardır. Mahayana (büyük araba,) Hinayana (küçük araba).[1]

--------------------------------------------------------------------------------
 
[1] Tümer-Küçük, a.g.e., s. 100-101.

1) Mahayana:

Herkesin kurtuluşunu hedef aldığı için "büyük araba" anlamına gelen Mahayana adını almıştır. Bu mezhep, Buddizm'i, Sangha'yı aşan, herkesin dini ihtiyaçlarına cevap veren, her çeşit insanın kolayca anlayabileceği ve takip edebileceği bir mezheptir.

2) Hinayana:

Kişinin kendisini kurtarmasını hedef aldığı için "küçük araba" adını almıştır. Bu mezhep, Pali diliyle, Seylan ve Güney Asya'da yayılmıştır. Hinayana Buddizm'i, bazı farklarla Burma, Tayland, Laos, Kamboçya ve Seylan'da daha yaygındır.[1]

--------------------------------------------------------------------------------
 
[1] Schımmel, a.g.e., s. 200, 202; Tümer-Küçük, a.g.e., s. 100-101.