RAMAZAN

KADİR GECESİ'nin Müslümanlar açısından önemi

Bin aydan daha hayırlı olan, yani bir ömre bedel olan ve bütün duaların kabul olacağı bu gece, Allah-u Teâlâ'nın İslam ümmetine bahşettiği...

İSRA VE MİRAC

“Kendisine ayetlerimizden bazılarını gösterelim diye (Muhammed) kulunu, bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i...

ÜÇ AYLAR VE FAZİLETLERİ

Allah'u Teala, zamanlar içinde zamanı; mekânlar arasından bazı mekânları üstün kılarak, zaman ve mekanın bereketini, feyzini artırmıştır....

BAYRAMA DOĞRU

Bayram, peşin dünya tutkularına rağmen, Rabbinin vaadine iman eden ve ahiret saadetini tercih eden mü’minlere dünya hayatında verilen...

ŞEVVAL AYININ ORUCU

Şevval ayında tutulan altı günlük orucun hükmü, alimlerin icması ile sünnettir. İmam Müslim’in Ebu Eyyub’den merfu bir senetle rivayet...

Bayram Tavsiyeleri

Bizi İslam ile şereflendiren Allahu Teala’ya sonsuz hamd-u senalar olsun. Salat ve selam hidayet önderi Peygamberimiz (sav)’e, aline,...

KADİR SURESİNİN IŞIĞINDA KADİR GECESİ

“Doğrusu Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu bilir misin sen? Bin aydan daha hayırlıdır Kadir...

Fıtır sadakası nedir ve ne zaman verilir?

“Fıtır”, lügatte; yaratılış, fıtrat ve ilk defa icat etmek manalarına gelir. Nitekim ayet-i kerimede  ilk yaratılış manasında şöyle...