CİVAN MANASI NEDİR?

CİVAN MANASI NEDİR?

CİVAN: (Fars.) Er. - Genç, delikanlı, yakışıklı. - (bkz. Cevan, cuvan).