Ebû Kubeys Dağı

Ebû Kubeys Dağı

Kâbe'nin doğusunda ve Hacer-ül-Esved'in karşısında olan bu dağ,
Kâbe'ye çok taşlar vermiş ve Hz. İbrahim bu dağın üzerinde insanları hacca davet etmişti.