Ekmek karneye bağlandı

Ekmek karneye bağlandı

Ekmek karneye bağlandı

TARİHTE BUGÜN / 20 EKİM


1827: İngiliz, Fransız, Rus birleşik filosu, Yunanistan açıklarında Navarin'de Osmanlı donanmasını ani bir baskınla tahrip etti.  Navarin Deniz Muharebesi, Osmanlı ve Mısır donanmalarıyla, birlikte hareket eden İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları arasında, 20 Ekim 1827 tarihinde geçmiş olan bir deniz muharebesidir. Bu muharebe Osmanlı tarihinde Navarin Olayı, Navarin Baskını veya Navarin Faciası adlarıyla da geçer. İngiltere, Rusya ve Fransa aralarında bir antlaşma yaparak Yunanistan'a bağımsızlık verilmesini istediler. Sultan II. Mahmut'un bu isteği reddetmesi üzerine Baltık Denizine açılan Rus donanmasından bir filo, İngilizlerle birleşip, Akdeniz'e girdi. Rus-İngiliz gemilerine Fransız filosu da katıldı. Mora İsyanında, Osmanlı ve Mısır gemileri Navarin limanında bulunuyordu. Müttefik donanması, Navarin Limanını kuşattı ve niyetlerinin savaş olmadığını bilerten Müttefikler 20 Ekim'de dostane bir havayla Navarin Limanına girdiler. Osmanlı ve Mısır gemileri hilâl şeklinde birbirine rampa etmiş, üç sıra hâlindeydiler. Limana giren müttefik gemileri, savaş için bahane aramaya başladılar. Ateş gemisinin başka yere alınmasını istediler. Kabul edilmeyince, Mısır gemilerinden kendilerine ateş açıldığını ileri sürerek, savaşı başlattılar. Müttefik gemilerinin âni ateşi üç saat devam etti.
1921: Ankara’da Mustafa Kemal’in kurduğu Meclis ile Fransa Hükümeti arasında ''Ankara Anlaşması'' imzalandı. Fransa adına Franklin Bouillon'un sürdürdüğü görüşmeler sonrasında Fransa işgal ettiği Anadolu topraklarından çekildi.
 1935: Milliyetçi hükümete karşı Mao Zedung'un başlattığı ve bir yıl süren 6.000 millik Uzun Yürüyüş sona erdi. Mao önderliğindeki Birinci Öncü Ordu Yenan'a girdi. Bu yürüyüş Çin’in sosyalist yönetime geçmesi açısından önemli bir dönüm noktası sayılmaktadır.
1940: Nüfus sayımı çok zor şartlar altında olsa da yapıldı. Çok kesin olmamakla beraber Türkiye'nin nüfusu 17.820.950. kişi olarak hesaplandı.
1941: II. Dünya Savaşı’nda Alman işgalindeki Sırbistan'da binlerce sivil öldürüldü. Bu olay tarihe Kragujevac katliamı olarak geçti.
1942: Ekmek karneye bağlandı. Karneler, dağıtılmaya başlandı. Türkiye II. Dünya savaşına girmemişti ama yaşanan sıkıntılar savaşta olan ülkelerinkinden farksızdı. Bunun sebebi Cumhuriyet rejiminin ekonomik altyapı açısından hiçbir şey yapmamış olması bütün devlet enerjisini kurulan laik rejimin ayakta kalmasına harcamasıydı.
 1944: II. Dünya Savaşı’nda Sovyet Kızıl Ordusu Belgrad'a girdi. Ağır bir mağlubiyete doğru sürüklenen Faşist Cephe ölürken öldürmeye devam ediyor. Aynı gün bu öldürmelerden birini gerçekleştiren Gestapo, anti-faşist ve komünist Alman Julius Leber'i kurşuna dizdi.
 1945: Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan, Filistin topraklarında devlet kurmak isteyen yahudilere karşı Arap Cemiyeti'ni kurdu. Bu benzeri cemiyetler Batılı vahşetin desteğini arkasına alan siyonistleri durdurmaya yetmeyecek ve İsrail terör devleti yaklaşık iki yıl sonra ABD ve Sovyet Rusya’nın açık desteği ve tanımasıyla kurulacaktı.
1951: Kürdistan’ın tanınmış alim ve müderrislerinden Molla Yahya Ferhandi vefat etti. 92 yıllık bereketli ömrünün tamamını İslami ilimleri tedris etmeye ve İslam Fakülteleri hükmünde olan Medreseleri ayakta tutmaya adayan Seyda Molla Yahya, yüzlerce talebe yetiştirdi. Bölgede yetişmiş alimlerin neredeyse tamamının üzerinde emeği bulunan Seyda Medreselerin yasaklandığı ve yok edilmeye çalışıldığı o dehşet yıllarında korkusuzca ve tam bir alim sorumluluğuyla ders vermeye ve Müslümanları İslami ilimlere sarılmaya teşvik etmiş zaman zaman devlet güçlerinin hışmına uğramıştı. İslami İlimlerde tam bir yetkinliğe sahip ve müçtehid konumunda olan Seyda aynı zamanda hem Kadiri hem de Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Tarikat ve Tasavvuf icazesi de almış ve hilafet hırkasını giymiş bir zattı.
1954: Britanya'da 51 bin liman işçisi greve gitti. Britanya'nın deniz ticareti yarı yarıya durdu.
1978: Sol ve laik bir görüşe sahip İTÜ Elektrik Fakültesi dekanı Prof. Bedri Karafakioğlu İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.
1980: Yunanistan, NATO askeri kanadına yeniden girdi. Yunanistan’da bir grup albay 1967’de darbeyle yönetimi ele geçirmiş ve Albaylar cuntası 1974’de kadar sürmüştü. Bunun üzerine Avrupa ve ABD birçok alanda Yunanistan ile ilişkileri yavaşlatmış veya dondurmuştu. Aynı nedenle NATO’nun askeri kanat üyeliği de dondurulan Yunanistan normal bir sürece girdikten sonra tekrar üyeliğe alındı.
 1982: Bir gün önce anayasa metnini açıklayan MGK, devlet başkanı Kenan Evren'in anayasayla ilgili konuşmalarını eleştirmeyi yasakladı. Hakkında konuşma yasağı getirilen Anayasa sözde kamuoyunun onayına ve referanduma sunularak kabul ettirilecek ve yıllar yılı halkın %98’inin Anayasa’ya evet dediği masalıyla kitleler uyutulmaya çalışılacaktı.
1984: İran, Türkiye'nin 'teröre karşı işbirliği' önerisine yanaşmadı. Türkiye ırkçı politikalar neticesinde ortaya çıkan çatışma sorununa Kürdlerin yaşadığı yerlerden biri olan İran’ı da ortak etmeye çalışarak Kürd sorununu bastırmaya çalışıyordu; öte yandan İran da zaman zaman uğraşmak zorunda kaldığ bu kadim sorununu şimdilik stabil tutma eğiliminde idi ve belki de Türkiye’nin çatışma ortamından faydalanmayı istiyordu.
1992: DYP ve SHP, 'Turgut Özal'ı Cumhurbaşkanlığı'ndan indirmek için' gerekli Anayasa değişikliği konusunda anlaştıklarını açıkladılar. Türkiye’de siyasi partiler Ülke kalkınması için projeler üretme ve halkın sorunlarına çözüm arama yerine birbirlerini düşürme ve alt etme ile uğraşıyordu.
1992: Bingöl’ün Solhan ilçesi Hazarşah köyü yakınlarında, bir otobüsü durduran PKK militanları 19 yolcuyu kurşuna dizerek öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.
1998: Suriye, Adana’da imzalanan antlaşmayla, PKK’ya 20 yıldır verdiği desteği çekeceğini taahhüt etti. Böylece Suriye PKK’nın rahatlıkla kullandığı stratejik bir ülke olmaktan çıkıyordu. Suriye PKK’ya olan desteğini el altından sonuna kadar devam ettirdiyse de bunu eskisi gibi alanen ve yoğun bir şekilde yapamayacaktı.
2003: Cumhurbaşkanı Sezer'in Çankaya Köşkü'nde vereceği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu için eşli ve eşsiz olmak üzere iki ayrı davetiye göndermesi tartışmalara neden oldu. Başbakan Erdoğan, konuyla ilgili soruya, ''Millet, mahşeri vicdanında bunu en ideal şekilde değerlendirir'' dedi. Milletin İslam karşıtı politika ve uygulamalara Cumhuriyetin en başından beri verdiği cevap belliydi ve halk, laikçi devlet zihniyetinin cumhurbaşkanı değil Halk’ın ve İnançlarının cumhurbaşkanını o makamda görmek istiyordu.
2005: Tüm mallarına el konulan Uzan Grubu’nun varlıkları arasında yer alan 9 çimento fabrikasının satışı Trabzon Çimento Fabrikası'nın ihalesiyle sona erdi. Fabrikalara verilen en yüksek tekliflerin toplamı 1 milyar 73 milyon dolar oldu.
2011:  Libya'nın Sirte kentinde, Devlet Başkanı Muammer Kaddafi muhalif güçler tarafından öldürüldü. Ve böylece Libya devrim süreci zaferle sona eriyordu. Libya’nın sert ve haşin diktatörünün öldürülme biçmi tüm insanlık tarafından yadırganmışsa da bunu yapan muhalifler ‘ o, halka bundan beterini yapıyordu’ şeklinde kendilerini savunmuşlardı. Muammer Muhammed Abu Minyar el-Kaddafi eski Libya lideri. 1969 yılında yapmış olduğu darbe sonucu iktidara gelip, 1970'den 1972'ye kadar Libya başbakanlığı, 1972'den 1979'a kadar ise Libya devlet başkanlığı görevini yürütmüş olan Muammer Kaddafi, 1979-2011 yılları arasında Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi'nin Kardeşçe Lideri ve Bir Eylül Büyük Devriminin Rehberi unvanını kullanarak, resmî bir görevi olmadan toplam 42 yıl boyunca Libya'yı yönetmiştir. Her ne kadar dünya kamuoyu tarafından bir diktatör olarak görülmüş olsa da Kaddafi bunu reddetmekte ve kendisinin Libya halkı için sadece bir rehber ve yol gösterici olduğunu söylemekteydi. 2011 Libya İç Savaşı sonucunda rejimi devrildi ve Kaddafi de linç edilerek öldürüldü.