Ey Rasûller! Helâl şeylerden yeyiniz ve salih ameller işleyiniz

Her gün bir ayet, bir hadis, bir dua, bir söz

Ey Rasûller! Helâl şeylerden yeyiniz ve salih ameller işleyiniz

GÜNÜN AYETİ
“Ey Rasûller! Helâl şeylerden yeyiniz ve salih ameller işleyiniz!” (Mü'minûn:51)

GÜNÜN HADİSİ
“Helâli talep etmek ve aramak her müslümana farzdır!”(İbn-i Mesud(r.a.)’tan rivayetle)

GÜNÜN DUASI
“(Ey  Peygamberim!)  Zekeriyya’yı  da (an).  O,  Rabbine; ‘Rabbim!  Beni  tek (yalnız  başıma  çocuksuz) bırakma.  Sen, vârislerin  en  hayırlısısın (her  şeyim  sana  kalacaktır)’  diye dua etmişti. ” (Enbiyâ, 21/89)

GÜNÜN SÖZÜ
“Hz. Ebubekir birgün kölesinin getirdiği sütü içti. Sonra da ona 'Bu sütü nereden aldın?' diye sordu. Köle 'Bir kavme kâhinlik yaptım. Onlar da bana bu sütü verdiler' dedi. Bunu duyan Hz. Ebubekir, parmaklarını mübarek ağzına soktu ve kusmaya başladı; öyleki neredeyse ölecekti. Sonra da 'Damarlarımda kalan ve bağırsaklarıma karışan kısımdan dolayı senden af dilerim ya rabbi' dedi.”