GÖKSÜN MANASI NEDİR?

GÖKSÜN MANASI NEDİR?

GÖKSÜN: (Tür.) - Binboğa dağlarından Elbistan'ın güney batısında Seyhan nehrine karışan çay. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.