Cuma günü okunacak en faziletli dua ve sureler! Duanın kabulü için...
Haber detay

Müminlerin toplanıp bir araya geldiği ve kaynaştığı cuma günleri, tüm İslam alemi açısından oldukça kıymetli bir gündür. Kur'an-ı Kerim'de, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğunda Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın; sizin için hayırlı olan budur; eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır." (Cuma, 9) buyurulur. Ayrıca "Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin, Allah'ı çokça anın, umulur ki, felah bulursunuz." (Cum'a: 62/9-10) ayetinde de cuma namazının ve vaktinin önemi vurgulanır.

Cuma günleri, tarihimiz boyunca gerçekleşen hayırlı olayların meydana geldiği günlerdir. Peygamber Efendimiz (SAV) cuma günlerinin önemini sık sık vurgulamış ve bu günlerde yapılan duaların kabul edilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmiştir. Cuma gecesi, cuma gününün gecesi olarak kabul edilir ve Peygamber Efendimiz (SAV) cuma günü gusül abdesti almanın sevap ve günahların affedilmesine vesile olduğunu müjdelemiştir.

Cuma namazına erkenden gidip en ön safta yer almak, namaz kılan kimsenin önünden geçmemeye dikkat etmek ise önemli tavsiyeler arasındadır. Cuma günü okunabilecek dua ve sureler arasında en faziletli olanları ise şunlardır:

 • Sure-i Kahf
 • İhlas, Felak ve Nas sureleri (üçer defa)
 • Salavat-ı Şerife (en az 10 defa)
 • Ayet-el Kürsi (1 defa)
 • Rabbenâ âtinâ (1 defa)

Cuma günleri, hem bireysel hem de toplumsal olarak İslamî birlikteliğin en güzel örneklerinin sergilendiği günlerdir. Bu nedenle bu özel günde, dualarımızın kabul olması için yürekten ve samimi bir şekilde dua etmeliyiz.

Cuma namazının ardından okunabilecek dualar, Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından da tavsiye edilmiştir. Hadis-i şerifte geçen dualar şöyledir:

 1. İhlâs suresi: Bu sureyi yedi defa okumanın Allah'ın sevgisine nail olmak için etkili olduğuna inanılır. Ayrıca bu surenin okunması, kalbin temizlenmesine ve günahların affedilmesine yardımcı olur.

 2. Felak suresi: Felak suresi, şeytanların şerrinden korunmak için okunur. Yedi defa okunması tavsiye edilir.

 3. Nas suresi: Nas suresi, insanları kötü düşüncelerden, sihirbazların ve nazarın zararlarından korumak için okunur. Yedi defa okunması tavsiye edilir.

Ayrıca cuma namazından sonra Allah'ın isimlerini zikretmek, dua etmek ve istiğfar çekmek de önerilir. Cuma namazı ve sonrasında okunan duaların kabulü için samimi bir niyetle ve gönülden yapılmaları önemlidir.

Mübarek cuma günü ve gecesi için okunabilecek dualar ve zikirler şunlardır:

 1. Cuma günü okunabilecek dualar: Cuma günü Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından faziletli kabul edilen dualar arasında en önemlisi "Cuma Günü Duası"dır. Bu duanın okunması için öncelikle cuma namazının kılınması gerekmektedir. Diğer cuma günü duaları arasında "Allah'ım! Bizi senin rızana muvaffak kıl", "Allah'ım! İslam ve Müslümanlar için hayırlı olanı bize lütfet", "Allah'ım! Bize huzur ve güven ver" gibi dualar yer alabilir.

 2. Cuma gecesi okunabilecek dualar: Cuma gecesi okunabilecek dualar arasında "Allah'ım! Senden af ve mağfiret dileriz", "Allah'ım! Bizlere hikmet ve irfan bahşet", "Allah'ım! Bizleri sevdiklerinle bir arada topla" gibi dualar yer alabilir.

 3. Cuma günü ve gecesi okunabilecek zikirler: Cuma günü ve gecesi okunabilecek zikirler arasında "La ilahe illallah", "Allah'u ekber", "Subhanallah", "Elhamdulillah", "Astaghfirullah" gibi kısa ama maneviyatı yüksek olan zikirler yer alır. Bunların yanı sıra "Salavat-ı Şerife" okunarak da dualar edilebilir.

 4. Hûd Suresi okunması: Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından cuma günü okunması tavsiye edilen Hûd Suresi'nin yanı sıra "Zilzal Suresi", "Fatiha Suresi", "Felak Suresi" ve "Nas Suresi" de okunabilir.

Unutulmamalıdır ki, dua ve zikirlerin okunması sırasında kalp ve niyetlerimiz de önemlidir. Yapılan duaların kabul olması ve manevi huzurun sağlanması için samimi bir kalp ve ihlaslı bir niyetle dua edilmelidir.

Cuma günü okunabilecek dua ve zikirlerin önemine değinmiştik. Bu bağlamda, mübarek cuma gününde okunabilecek en faziletli surelerden biri de Kehf Suresi olarak bilinir.

Peygamber Efendimiz (SAV), Kehf Suresi'ni okumanın büyük bir sevap kazandıracağını vurgulayarak, "Kim cuma günü Kehf suresini okursa, kendisine Cuma'dan sonraki bir haftaya kadar aydınlık bir nur verilir." hadis-i şerifinde belirtmiştir.

Kehf Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 18. suresidir ve 110 ayetten oluşur. Surede, gençlerin mağaraya sığınarak Allah'ın rahmetiyle kurtulmaları, Hz. Musa ve Hz. Hızır'ın yolculukları ve ilahi hikmetler anlatılmaktadır.

Cuma günü, Kehf Suresi'ni okuyarak hem manevi anlamda yükselme, hem de bir hafta boyunca Allah'ın rahmetiyle korunma fırsatını elde etmek mümkündür. Kehf Suresi'ni okumak için özellikle cuma günü öğle namazından sonra vakit ayırmak, sureyi derinlemesine anlamaya çalışmak da önemlidir.

Ayrıca, cuma günü okunabilecek diğer dualar şunlardır:

 • "Ya Hayyu ya Kayyum, ya Zel Celali vel İkram, ya Arhamerrahimin, ya Rabbil alemin" gibi Allah'ın isimleri ile yapılan zikirler.
 • "Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallayte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidum mecıd" duası, Peygamber Efendimiz'e ve ailesine salavat getirmek için okunabilir.
 • "Astaghfirullah el-azim ellezi la ilahe illa huvel hayyel kayyum ve etubu ileyh" duası, günahlarımız için af dilemek için okunabilir.
 • "Allahümme inni es'elüke bi-rahmetike'l-vedud ve bi-qudratike'l-mu'ted ve bi-kudretike'l-basit en tu'afifanni ma a'na alayhi ve tu'afif aleyye ma ana alayhi ve takdir li min fadlike ma yahullu bihi beyne ve beyne kaderike ve ya fi'el ma tuhibbu ve tarza" duası, işlerimizin kolaylaştırılması için okunabilir.

Cuma günü duaların kabul olduğu önemli bir zaman dilimidir. Ancak duaların kabul edilmesi için kalpten samimi bir şekilde yapılmaları gerekmektedir.

Ayrıca cuma gününün en faziletli vakitlerinden biri de sela ile ezan arasındaki zamandır. Bu vakit namaz için hazırlanırken duaların kabul edildiği mübarek bir zamandır. Ayrıca cuma gününün ilk saatleri de duaların kabul edildiği vakitlerden biridir. Bu saatlerde yapılan duaların kabul edilmesi için kalbin samimi ve ihlaslı olması gerekmektedir.

CUMA GÜNÜNÜN SÜNNETLERİ:

Cuma günü, Müslümanlar için oldukça önemli ve özel bir gündür. Bu özel günde, Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından yapılan ve sünnet olarak kabul edilen bazı ibadetler bulunmaktadır. Bu sünnetler şu şekildedir:

 1. Gusül abdesti almak: Cuma günü, gusül abdesti almak sünnettir. Bu abdest, cuma namazı için de gereklidir.

 2. Hoş koku sürmek: Cuma günü, hoş koku sürmek de sünnettir. Temiz ve güzel kokmak, namazda Allah'ın huzurunda bulunmak için önemlidir.

 3. Temiz elbiseler giymek: Cuma günü, temiz ve özenle seçilmiş elbiseler giymek sünnettir. Namazda Allah'ın huzurunda bulunurken temiz olmak, saygı ve nezaket açısından önemlidir.

 4. Sadaka vermek: Cuma günü, sadaka vermek de sünnettir. Küçük veya büyük her türlü sadaka, Allah'ın rızasını kazanmak için yapılmalıdır.

 5. Salavat çekmek: Cuma günü, bol bol salavat çekmek sünnettir. Peygamber Efendimiz (SAV)'e selam ve salavat göndermek, sevap kazanmak için önemlidir.

 6. Kabir ziyaretinde bulunmak: Cuma günü, kabir ziyaretinde bulunmak da sünnettir. Ölen yakınlarımızı ziyaret etmek, onlar için dua etmek ve sevap kazanmak için önemlidir.

 7. Kehf suresi okumak: Cuma günü, Kehf suresini okumak da sünnettir. Bu surenin okunması, Deccal'in fitnesinden korunmak ve günahlarının affedilmesi için faydalıdır.

 8. Selam vermek: Cuma günü, insanlara selam vermek sünnettir. Sevgi, saygı ve hoşgörü ile yaklaşmak, toplumda barış ve huzurun sağlanmasına yardımcı olur.

 9. Tırnak kesmek: Cuma günü, tırnak kesmek de sünnettir. Temizlik ve hijyen açısından önemli olan tırnak kesimi, Peygamber Efendimiz (SAV)'in sünnetidir.

Bu sünnetleri yerine getirerek, cuma gününü daha anlamlı ve bereketli hale getirebiliriz.

Cuma hutbesini dinlemek farz mı? Hutbede yapılmaması gerekenler! Hutbeye yetişemeyen..

Cuma namazı, İslam dininde önemli bir yer tutar ve sahih olması için belli şartlar vardır. Bunlardan biri de farz olan cuma hutbesini dinlemektir. Hutbe, imamın kıldırdığı cuma namazı öncesinde verdiği vaazdır. Cuma hutbesi dinlemek farzdır ve hutbe sırasında susmak ve dikkatle dinlemek gereklidir.

Eğer bir kişi cuma hutbesine yetişemezse, cuma namazını kılmak yine de farzdır. Ancak hutbeyi dinleyemeyen kişi, cuma namazı sonrasında dinleyebilir veya başka bir imamın hutbesini dinleyebilir.

Hutbe sırasında 'amin' demek veya herhangi bir şekilde konuşmak mekruh görülür ve cemaat tarafından yapılması doğru değildir. Cuma hutbesinin sessizce dinlenmesi ve imama saygı gösterilmesi gerekir.

Sonuç olarak, cuma hutbesini dinlemek farz olmasına rağmen, hutbeye yetişemeyen kişinin cuma namazı geçersiz olmaz. Hutbe sırasında susmak ve dikkatle dinlemek, saygı göstermek ve konuşmamak gerekir.

hutbede Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin okunması da vaciptir. Hutbenin konusu ise genellikle İslam'ın temel prensipleri, güncel konular, toplumsal sorunlar gibi konuları kapsar. Hatip, hutbe esnasında özellikle cemaatin dikkatini çekebilmek için hitaplar ve örnekler kullanabilir. Hutbe sonunda ise dua edilmesi de sünnettir.

Ayrıca hutbe sırasında cemaatin dikkati ve ilgisi çekmek için hatip, güncel konulara değinebilir ve toplumsal sorunlara çözüm önerileri sunabilir. Bu şekilde cemaatin manevi ve dünyevi açıdan gelişmesine yardımcı olunabilir.

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Haber detay

Reklam

Haber detay

Anket