Haramlar

Haramlar

Hıristiyanlıkta haram/yasak olan şeyler, Pavlus’un tenzilâtlarıyla 4 tanedir. Bunlar, putlara kurban edilen şeyler, boğulmuş hayvan, kan ve zinadan ibarettir.[1]


--------------------------------------------------------------------------------
 
[1] Bkz. Rasüllerin İşleri, 15/28-29