Her güne bir ayet, bir hadis, bir dua, bir söz - 31.07.2019

ayet, hadis, söz, dua, peygamber, Allah,

Her güne bir ayet, bir hadis, bir dua, bir söz - 31.07.2019

BİR AYET
...Yeryüzünde kibir ve  azametle yürüme!  Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin... (İsrâ,17/38)

BİR HADİS
Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir  yemektir! (Müslim)

BİR DUA

Ey Allahım! Cimrilikten, korkudan sana sığınırım. İhtiyarlığın son sınırına varmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden, kabrin azabından sana sığınırım.(Peygamberimiz/sav) (İhya/İmam Gazali)

BİR SÖZ
“Namus, güzelliğin sadakasıdır”(Hz. Ali)