Hıristiyan Amentüsü

Hıristiyan Amentüsü

Ben, yeri ve göğü yaratan, her şeye kaadir Baba Tanrı’ya,

Ve Efendimiz olan, O’nun biricik oğlu İsa’ya;

Rûhu’l-Kudüs’ten gebe kalınana;

Ve bâkire Meryem’den doğana;

O’nun Pontus Pilatus’tan zulüm gördüğüne,

Çarmıha gerildiğine, öldüğüne, gömüldüğüne,

Cehennemlere indiğine,

Üçüncü gün, tekrar canlandığına,

Göklere çıkıp, kaadir olan Baba Tanrı’nın sağına oturduğuna,

Oradan gelip ölüleri dirileri hesaba çekeceğine;

Rûhu’l-Kudüs’e,

Mukaddes katolik kilisesine;

Azizlerin cemaatine;

Günahların affedileceğine,

Vücudun tekrar canlanacağına;

Ebedî hayata, inanırım.