Hıristiyanlarda Oruç

Hıristiyanlarda Oruç

Hiçbir surette mecburi olmayıp, çok nâdir olarak oruç tutan papazlara da, hafif bir kahvaltı, tam bir öğle yemeği ve hafif bir akşam yemeği izni verilmiştir. Karem (careme) adı verilen oruç tutma süresince Pazar günleri hariç, 40 gün boyunca, yani 34 gün, oruç tutmak isteyenler bu tatbikatı yürütürler.[1]

--------------------------------------------------------------------------------
 
[1] Buhârî, Enbiyâ 48; Ahmed bin Hanbel, Müsned, I/23,  24, 47, 55.