Hıristiyanlıkla İlgili Temel Kavramlar ve Anlamları

Hıristiyanlıkla İlgili Temel Kavramlar ve Anlamları

Absolüsyon:
Günah bağışlama demektir. Hıristiyanlıkta günahlarını papazlara açıklayıp itiraf edenlerin papaz tarafından günahlarının bağışlanabileceğine inanılır. Günahları papazlar tarafından affedilenler, böylelikle günahlardan arınmış olurlar. Bu affetme, papazlar tarafından tanrı adına yapılmaktadır.