Hz. İsa (a.s) Yeryüzüne İnecek mi?

Hz. İsa (a.s) Yeryüzüne İnecek mi?

Hz. İsa (a.s)'m meselesi bundan sonra da bitmiş kapanmış değildir. Risalet görevini tamamlamak ve davetini insanlara tebliğ etmek için yeryüzüne tekrar inecektir.[80] Şu anda Hz. İsa (a.s), semada dilidir. Yüce Allah, onu, ruhu ve bedeni ile bir­likte kendisine kaldırmıştır. Kur'an, onun, Allah katma kaldırı­lışını haber vermiştir.[81]

 Bundan dolayı bizde, Kur'an'rn buna dair verdiği habere ve Resulullah (s.a.v.)'inde buna dair anlat­tığına inanırız. Zira Resulullah (s.a.v.), Hz. İsa (a.s).'m yeryü­züne ineceğine dair şöyle buyurmuştur:

"Meryem oğlu İsa, muhakkak 'ileri bir zamanda' sizin içi­nize adaletli bir hakim olarak inecektir. (İndiğinde Hıristiyan­larca kutsal olan) haçı kıracak, domuzu Öldürecek ve cizye vergisini kaldıracak."[82]

Yeryüzüne indiğinde "Kur'an'm Şeriatı" ile hükmede­cektir. Bundan dolayı da hiçbir kimseden İslam dininden başka bir dini kabul etmeyecektir. Rabbimin salâtı ve selamı; onun, bizim peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in, diğer nebile­rin ve resullerin üzerine olsun.

Muhammed Ali Sabuni