Hz. İsa (a.s)'ın Mucizeleri

Hz. İsa (a.s)'ın Mucizeleri

Hz. İsa (a.s)'ın mucizeleri pek çoktur. Bunlardan bazıları­nı, Kur'ân-ı Kerîm haber vermiştir. Bu mucizeler diğer pey­gamberlerin mucizeleri gibi (Hıristiyanların iddia ettikleri üze­re) Hz. İsa (a.s)'m ilah oluşuna değil de peygamberliğinin doğ­ruluğuna delâlet etmektedir.

Hz. İsa (a.s)'ın mucizelerinden bazıları şunlardır: "Hasta­ları iyileştirme", "körleri iyi etme", "ölüleri diriltme", "gaybtan haber verme", "beşikteyken konuşma." Hz. İsa (as)'ın bunlar­dan başka daha birçok mucizeleri vardır.

Nitekim Yüce Allah, Hz. İsa (a.s)*m bu mucizelerinden bazılarını şöyle anlatmaktadır:

''Hani Allah (peygamberleri toplayacağı günde): 'Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi[78] ha­tırla. Hani seni, (kavmine karşı bir hüccetinin sabit olması i-çin) Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. Beşikte iken (mucize olmak üzere) ve yetişkin iken de (insanlara Allah'ın davetini tebliğ etmek için) insanlarla konuşuyordun. Hani sa­na kitabı, hihneti, Tevrat'ı ve İncil'i Öğretmiştim. Hani sen, Benim iznimle çamurdan kuşa benzer bir şey yapıyordun da (o yaptığın şeklin) içine üflüyordun ve Benim iznimle kuş oluyordu. Sen, anadan doğma körü, abraşı, Benim iznimle iyi edi­yordum. Hani Ölüleri Benim iznimle (kabirden canlı olarak) diriltiyordun. Hani îsrailoğullarım (seni Öldürmek istedikle­rinde Yahudileri) senden çekmiştim. Kendilerine apaçık "mu­cizeler" getirdiğin zaman içlerinden küfredenler: 'Bu, apaçık bir sihirden başkası değildir' demişlerdi.[79]

Muhammed Ali Sabuni