Hz. Lut'un Sürgünle Tehdit Edilmesi

Hz. Lut'un Sürgünle Tehdit Edilmesi

Hz. Lût (a.s.)3 Önceki ve sonraki peygamberlerin başına gel­diği gibi, kavmini Allah'ın yoluna çağrmca, sert bir tepkiyle karşılaştı. Kâfirler, ona yönelik tepkilerini gittikçe sertleştirdiler ve bu davetten vazgeçmediği takdirde, ülkeden çıkarmakla tehdit ettiler. Hz. Lût (a.s.)'ı, peygamberlerin ortak kaderi hicrete zorla­dılar. Ne gariptir ki, Hz. Lût (a.s.} ve ailesini şehirlerinden çı­karma gerekçesi olarak, onların kötülüklere bulaşmayıp temiz kalmaya çalışmalarını gösteriyorlardı. Hz. Lût (a.s.) ve ashabını namus ve iffetlerine düşkün olmak ve temiz kalmaya çalışmakla suçluyorlardı. Dejenere olmuş bu toplumun nazarında en ağır suç, güzel ahlâk ve iffet sahibi olmaktı. Sonunda bu "suçu" işle­yenleri aralarından çıkarma kararı aldılar. Kur'ân-ı Kerim, onla­rın gerekçeli kararını ağızlarından şöyle aktarmaktadır:

"Ey Lût! Bu sözlerinden vazgeçmezsen, mutlaka kovulacak­sın" dediler."[18]

"Milletinin cevabı sadece, 'Lût ve onunla birlikte îmân eden­leri memleketinizden çıkarın, çünkü onlar eteklerini çok temiz tutan insanlarmış!' demek oldu."[19]

"Lût'u da gönderdik; milletine şöyle dedi: 'Göz göre göre bir hayasızlık mı yapıyorsunuz? Kadınları bırakıp, erkeklere mi yak­laşıyorsunuz; evet, siz cahil bir milletsiniz.' Milletinin cevabı sa­dece, 'Lût'un ailesini kasabanızdan çıkarın, güya onlar temiz kalmaya çalışan insanlarmış.' demek oldu."[20]

Bu âyetlerden anlaşıldığı gibi, şirk üzere bulunan ve bü­yük bir ahlâkî çöküntü içinde olan insanlar, aralarında Al­lah'tan korkan ve kötülüklerden uzaklaşmaya çalışan iyi insan­ların bulunmasına bile tahammül edemiyorlardi. Aralarında, kendilerini ahlâk ve fazilete çağıracak kimselerin kalmaması için, onları yurtlarından çıkarmaya karar vermişlerdi.