Hz. Yunus kıssasından çıkarılacak dersler

Hz. Yunus kıssasından çıkarılacak dersler

Davet Yolunda Sabır

 

Yunus kıssasından çıkarılan önemli diğer bir mesaj, tebliğ vazifesini yürütürken, çeşitli güçlüklere katlanmanın ve bu uğurda sabır zırhına bürünmenin şart oluşudur. Nitekim, Hz. Yunus (a.s.)'m, kavminden gördüğü kötülükler karşısında Al­lah'tan izinsiz hicrete çıkması, bir peygamber olarak kendisi için kusur sayılmış ve bu yüzden başına çeşitli sıkıntılar getirmiştir. Geçtiği gibi, onun bu durumu hatırlatılarak, Rasülullah (s.a.v.)' e onun gibi aceleci olmaması emredilmiştir. Ancak Hz. Yunus (a.s.)'m Allah tarafından bağışlanan bu davranışı, onun derece­sini düşürmez ve faziletini eksiltmez. Nitekim Sevgili Peygambe­rimiz (s.a.v.), böyle bir anlayışın yanlışlığına işaret etmiş ve şöyle buyurmuştur:

"Hiç bir kişi için, 'Ben muhakkak Yunus b. Mettâ'dan hayır­lıyım' demek uygun değildir."[