Kalbi iman ile sükûnet bulduğu halde

Kalbi iman ile sükûnet bulduğu halde

Kalbi iman ile sükûnet bulduğu halde

GÜNÜN AYETİ
“Kalbi iman ile sükûnet bulduğu halde (dinden dönmeye) zorlananlar dışında, her kim imanından sonra küfre kalbini açarsa, mutlaka onların üzerine Allah'tan bir gazab gelir ve kendilerine çok büyük bir azab vardır.”(Nahl Suresi 106. Ayet)


GÜNÜN HADİSİ
“Allah Cennetlikleri cennete Cehennemlikleri cehenneme koyacak, sonrada bakın kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan birini bulursanız onu cehennemden çıkarın, diyecektir.” (Buhari, İman, Müslim)

GÜNÜN DUASI

GÜNÜN KÖTÜLÜKLERİNDEN KORUNMAK
İÇİN OKUNACAK DUALAR

Eûzü Besmeleden sonra:


َBismillâhi’llezî lâ yedurru maasmihî şey’ün fi’l-ardı ve lâ fi’s-semâi ve hüve’s-semî’ul-alîm. Üç kere okunması şâyân-ı tavsiyedir.

 

Manası: “İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar vermediği Allah adıyla başlarım. O hakkıyla işiten ve kemaliyle bilendir” demektir.


Eûzü Besmeleden sonra:

 Allâhümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente, aleyke tevekkeltü ve ente rabb’ül-arş’il-azîm, mâşâllâhü kâne ve mâ lem yeşe’ lem yekün, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh’il-Aliyy’il-Azîm.

 

Manası: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana dayandım. Sen yüce Arşın Rabbisin. Allah’ın dilediği olur. Dilemediği olmaz. Güç ve kuvvet ancak yüce olan Allah sayesindedir” demektir.

Eûzü Besmeleden sonra
 (Allahümme innî e’ûzü bike min şerri nefsî ve min şerri külli dâbbetin, ente Âhızün bi nâsiyetihâ, inne Rabbî alâ sırâtın müstekîm, a’lemü ennallâhe alâ külli şey’in kadîr, ve ennellâhe kad ehâta bi külli şey’in ılmâ).

 

Manası: “Allah’ım! Nefsimin şerrinden, emrin altında olan bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir. Bilirim ki Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır” demektir. Eûzü Besmeleden sonra yedi kere okunmalıdır.

(Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb’ül-arş’il-azîm)

 

Manası: “Allah bana kâfidir, ondan başka ilâh yoktur. Ben ona tevekkül ettim. O yüce Arşın Rabbi’dir” demektir.


GÜNÜN SÖZÜ
“İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.”  (Hz. Ömer)