Kitab-ı Mukaddes

Kitab-ı Mukaddes

Ahd-i Atîk ve Ahd-i Cedîd’den meydana gelen kitapların bütününe denir.  Kitab-ı Mukaddes, tahrif edilmiş şekilleriyle Tevrat, Zebur ve İnciller yanında, bazı peygamberlere atfedilen kitaplar, Pavlus’un 15 ayrı mektup ve kitabından oluşmuş kitaplar kolleksiyonudur.