Misyonerlik Nedir?

Misyonerlik Nedir?

Hıristiyanlığı yayma yönündeki sistemli bir faaliyet ve teşkilattır. Misyonerlerin yaptığı işe de misyonerlik denilir.