NÜVİDE MANASI NEDİR?

NÜVİDE MANASI NEDİR?

NÜVİDE: (Fars.) Ka. - (bkz. Nüvid).

NÜVİD: (Fars.) Ka. - Müjde, muştu. Hayırlı haber. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Türk dil kuralı açısından son harf olan "d/t" olarak kullanılır.