ÖZERK MANASI NEDİR?

ÖZERK MANASI NEDİR?

ÖZERK: (Tür.) Er. - Kendi kendini yönetme yetkisi olan.