Protestanlık Nedir?

Protestanlık Nedir?

Katoliklikten ayrılma reformcu hıristiyan mezheplerine verilen ad.