Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam O'na dua edenleri kovma!

Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam O'na dua edenleri (fakirleri onlarla bir arada bulunmak istemeyen müşriklerin arzularına uyarak yanından) kovma!

Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam O'na dua edenleri kovma!

GÜNÜN AYETİ
Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam O'na dua edenleri (fakirleri onlarla bir arada bulunmak istemeyen müşriklerin arzularına uyarak yanından) kovma!” (En'âm:52)

GÜNÜN HADİSİ
“Muhakkak ki Allah Teâlâ, suretlerinize ve mallarınıza değil, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.” (Müslim, Ahmed, İbn-i Mace)

GÜNÜN AYETİ
"O Allah'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi." (Tirmizî, "De'avât", 107)

GÜNÜN SÖZÜ
“Amellerin en üstünü, Allah'ın farzlarını edâ etmek, haramından sakınmak ve Allah katında niyetin doğruluğudur.”  (Ömer(ra))