Resululiah (s.a.v.)'in Çocukları

Resululiah (s.a.v.)'in Çocukları

Resulullah (s.a.v.)'in çocukları, 7 tanedir. Mariye el-Kıptî'den olma İbrâhîm dışındaki bütün çocukları, Hz. Hatice (r.a.)'dan olmuştur. Bu çocuklar şunlardır:

1. Kasım:   Resulullah  (s.a.v.)'in  en  büyük  çocuğudur. Resulullah (s.a.v.), bu çocuğun ismiyle künyelenmiştir. Kasım, iki sene yaşamış ve daha sonra vefat etmiştir.

2. Abdullah:    Resulullah    (s.a.v.)'in    ikinci    oğludur. Resulullah (s.a.v.) zamanında küçükken vefat etmiştir.

3. Zeynep: Resulullah (s.a.v.)'in en büyük kızıdır, Ebu'l-As ile evlenmiştir.

4. Rukiyye: Hz. Osman (r.a.) ile evlenmiştir.

5. Ümmü Gülsüm: Rukiyye'nin vefat edişinden bir sene sonra Hz. Osman (r.a.) ile evlenmiştir.

6. Fatımatü'z-Zehra: Hz. Ali (r.a.) ile evlenmiştir. Pey­gamberin ev halkı (Ehl-i Beyt), onunla devam etmiştir.

Resuluîlah (s.a.v.)'in Fatıma adlı kızı dışında bütün çocuk­ları, bi'setten önce doğmuştur. Sadece Fatıma, bi'setten bir sene sonra doğmuştur. Falıma dışında bütün çocukları, Resulullah (s.a.v.)'den önce vefat etmiştir. Sadece Hz. Fatıma, Resulullah (s.a.v.)'den 6 ay sonra vefat etmiştir. Allah onların hepsinden razı olsun.

İbn Hişam, bu konuda şunları söyler:

"Resulullah (s.a.v.), Hz. Hatice (r.a.) ile evlendiğinde 25 yaşında idi. Hz. Hatice (r.a.)'m vefat edinceye kadar hiç evlilik yapmamıştı.[43] İşte Resulullah (s.a.v.)'in çok kadınla evlenme­si, 'talimi', 'teşriî', 'içtimai' ve 'siyasi' birtakım yüce hik­metlere mebnîdir."[44]

Allah, başarılı kılan ve dosdoğru yola iletendir.

Muhammed Ali Sabuni