Resulullalı (s.a.v.)'in Gönderilmesindeki Büyük Faydalar

Resulullalı (s.a.v.)'in Gönderilmesindeki Büyük Faydalar

Şimdi bizim, Arapların cahilliye dönemindeki cahillikleri­ni anlatma gibi bir düşüncemiz yok. Çünkü konumuz bununla ilgili değildir. Biz sadece Yüce Allah'ın, bize, Resulullah (s.a.v.)'i göndermesindeki lütfunu bilelim ve onunla bizi şirk ile cehaletin karanlıklarından İslam'ın nuruna çıkarması gibi büyük faydaları bize sunan Allah'a şükredelim diye az bir şeyi anlattık.

Bu peygamberin siretinden anlatmamız gereken ilk önemli şey; Yüce Allah'ın, Resulullah (s.a.v.)'e insanlığı şereflendir­mesi, insanları onunla hidayete iletici ve hayrı müjdeleyici kılması, Allah'ın izniyle insanları yine O'na davet edici bir kandil ve aydınlatıcı bir ışık olması, en büyük faydalan ve en üstün değerleri Müslümanların lütfuna sunmasıdır ki buda, a-nndınci, hidayete iletici ve dosdoğru yolu gösterici peygam­berlerin sonuncusu olarak gönderilmesidir.

Şimdi de Rabbimizin yüce kitabı Kur'ân-ı Kerîm'de, Resulullah (s.a.v.) ile ilgili büyük faydaların anlatıldığı şu aye­ti okuyalım:

"Andolsun ki Allah, (genel olarak bütün) müminlere (Özel olarak ta Araplara) büyük bir lütufta bulunmuştur. Zira onlara kendi içlerinden, yine onlara Allah 'in ayetlerini okuyan, onları şirk, küfür, cehalet vb şeylerden) arındıran, kitabı (Kur'ân-ı Kerîmi) ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermiştir. Hal­buki onlar, daha önce (Resulullah 'ı Peygamber olarak gönde­rilmesinden önce) apaçık bir sapıklık (ve cehalet) içinde idi­ler." (Al-i tmrân: 3/164)

Resulullah (s.a.v.)'in Peygamber olarak gönderilmesi ge­nel olarak bütün insanlara ve Özelde Araplara büyük bir lütuf ve yüce bir nimettir. Çünkü

Resulullah (s.a.v.), yeryüzü halkına bir rahmet ve onları hidayete erdirmek üzere Peygamber olarak gönderilmiştir. Zira Resulullah (s.a.v.), kendisinin bu vasıflarıyla ilgili olarak şun­ları söylemektedir:

"Ben ancak (insanlara) bir rahmet ve (onlara) bir hidayet (olmak için Peygamber olmak için gönderildiim."[55]

Cenab-ı Allah, Resulullah (s.a.v).'i; "Biz, seni ancak a-lemlere bir rahmet (peygamberi olarak) gönderdik." (Enbiyâ: 21/107) şeklinde vasfetmiştir. İşte bu, Resulullah (s.a.v.) hak­kında Kur'ân-ı Kerîmin nitelediği vasıflandırmanın en güzel bir şeklidir.

Muhammed Ali Sabuni