Sabah Namazlarında Kunut Duasını Okumak

Sabah Namazlarında Kunut Duasını Okumak

Sabah Namazlarında Kunut Duasını Okumak
Sabah Namazlarında Kunut Duasını Okumak

Soru

Sabah namazı kılarken bir kişinin Kunut duasını unutarak okumamasının hükmü nedir? Aleyhinde olabilecek şeyler nelerdir?

Cevap

Sabah namazında kunut duasının okunması meselesi fıkıh âlimlerince ihtilaflı olan konulardandır. Bir kısmı Kunut duasının sünnet olduğunu ve bir kısmı da sünnet olmadığını savunur. Peygamber (s.a.v)'in sabah namazlarında Kunut duası okuduğuna dair birçok rivayet vardır. Ancak rivayet edilen bazı hadisler, müşrikler Müslümanlara eziyet ettiklerinde onlara beddua etmek ve onların eziyetlerine maruz kalan güçsüz Müslümanlara dua etmek için Peygamber (s.a.v)'in sabah namazında Kunut okuduğunu belirtmektedirler. Yani Müslümanların başlarına herhangi bir felaket geldiğinde kıraatin sesli okunduğu namazlarda Kunut duaları okumaları, başlarındaki felaketi bertaraf etmesi, sıkıntıları hafifletmesi, darlıktan genişliğe çıkarması için yalvarıp yakarmaları sünnet ve meşrudur.

Bu nedenle Peygamber (s.a.v) aynı şeyleri yapmıştır. İmam Şafii sabah namazlarında devamlı Kunut okumanın sünnet olduğu görüşündedir. Bu gibi hususlar kesin hüküm ifade etmezler. Bir kimse Kunut'u terk edecek olsa da günahkâr olmaz. Nakledildiğine göre İmam Şafii, Bağdat'a gittiğinde Bağdat'ın imamı Ebu Hanife'nin hatırasına hürmeten sabah namazında Kunut okumamıştı. Bu da, Kunut hükmü hakkında genişlik ve kolaylık olduğunu gösterir.