Tarihte Bugün! Hafiyelik resmen ortadan kaldırıldı.

Tarihte Bugün!  Hafiyelik resmen ortadan kaldırıldı.

31 TEMMUZ TARİHTE BUGÜN

855: Ahmet Bin Hanbel Abbasi zindanlarında gördüğü işkencenin tesiriyle şehid oldu. Ahmed bin Hanbel, Hanbelî mezhebinin imamıdır. Hicri 164 yılında Bağdat'ta doğdu ve yine 241’de orada vefat etti. Üçyüzbinden fazla hadis ezberlediği rivayet edilmiştir. İmam-ı Şafii'nin öğrencisidir. "El-Müsned" adındaki hadis kitabında otuzbin hadis vardır. İslam devletinin sınırlarının genişlemesi ve batı felsefesinin Müslüman âlimleri etkilemesinin ardından ortaya çıkan ve akılcılığı savunan Mutezili görüşe karşı çıkmış ve bu nedenle dönemin Mutezile taraftarı Abbasi Sultanı tarafından zindana atılmıştır.

1492: Yahudilerin İspanya'dan kovulacağını gerekçeleriyle bildiren Elhamra Kararnamesi imzalanarak yürürlüğe girdi. Elhamra Kararnamesi, Kastilya ve Leon Kraliçesi I. Isabel ile Aragon Kralı II. Ferdinand tarafından 31 Mart 1492'de Elhamra Sarayı'nda imzalanarak ilan edilen ve İspanya'da bulunan Yahudiler'in kovulması kararını, gerekçeleriyle birlikte ifade eden belgedir. Bu kararnameye göre Yahudi dinine mensup olan ya da kökenleri bu dine inanmış halka dayanan herkes İspanya'yı terk edecek; yanına altın, para vb. ziynet eşyası almayacaktır. Kararnamenin muhataplarına ülkeyi terk etmek için 31 Temmuz tarihine kadar süre tanınmış ve bu süre sonunda da ülkeyi terk etmeyenlerin idam edileceği belirtilmiştir. Bu tarihten bir yıl sonra yine II. Ferdinand'a ait olan Sicilya (1493'de), beş yıl sonra da Portekiz (1497'de) aynı uygulamayı gerçekleştirecektir. Yahudiler gittikleri her yerde özellikle ekonomik açıdan güçlenerek oradaki nüfuzlarını artırmaya çalışıyorlardı. Herhangi bir devlete sahip olmayan yahudiler günün birinde bir devlet sahib olma hayaliyle bulundukları ülkeyi bu konuda yoklayıp gizlice bu hedefleri için çalışıyorlardı. Avrupa’nın tamamı kısa sürede bu yahudi hedefini anlamış ve yahudileri Avrupa topraklarından atmışlardır. O dönemde onları topraklarına alıp insan muamelesi yapan tek toplum Müslümanlar ve Müslümanları temsil eden Osmanlı’ydı. 

1560: Piyale Paşa, Tunus'un Cerbe Adası'nı ele geçirdi.

1908: II. Abdülhamit döneminde resmî bir göreve dönüşen hafiyelik resmen ortadan kaldırıldı.

1921: Yunan Kralı Konstantin, Yunan işgali altındaki Eskişehir'e geldi.

1922: İstiklal Mahkemeleri kanunu TBMM'de kabul edildi. Yapılan devrimleri zorla halka kabul ettirmenin en etkili silahlarından biri İstiklal Mahkemesi olmuş ve yapılan uygulamalara en küçük bir muhalefet isyan olarak değerlendirilmiş ve idamla cezalandırılmıştır. Bu mahkemeler hiç yargılama yapmadan da birçok infazda bulunmuş, mahkemeden çok cellât rolünü üstlenmişlerdir. Halk açısından en acı verici olanı ise hala İstiklal Mahkemelerini temize çıkarmaya çalışanların varlığıdır.

1922: Türkiye'nin ilk resmî spor teşkilatı, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kuruldu.

1932: Almanya'da seçimlerde 230 milletvekilliği alan Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi (Naziler) birinci parti oldu. Sosyal Demokratlar 133, Komünistler 89 milletvekili çıkardılar.

1936: İspanya'da General Franco'nun faşist güçleri Madrid'i kuşattı. Francisco Franco, lakabı El Caudillo (Önder) (doğumu:4 Aralık 1892, Ferrol – ölümü:20 Kasım 1975, Madrid, İspanya). Demokratik cumhuriyetin yıkılmasıyla sonuçlanan İspanya İç Savaşı'nda (1936-1939) milliyetçi güçlere önderlik eden İspanyol General ve devlet adamı. İç Savaş'ın ardından 36 yıl boyunca ülkeyi diktatörlükle yönetmiştir.

1952: Türkiye'nin ilk sendikal konfederasyonu olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kuruldu.

1959: Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adaylığı için resmen başvurdu. Avrupa Topluluğu ya da AT, Avrupa Birliği'nin 1992 yılında Maastricht Antlaşması ile uygulamaya koyduğu ve üç sütun adını verdiği görev alanlarından biridir. İlk olarak 25 Mart 1957 tarihinde İtalya'nın Roma kentinde Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya arasında imzalanan Roma Antlaşması'yla ve Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulmuştur. Bu ad 1992 yılında, kurumun Avrupa Birliği bünyesine katıldığı Maastricht Antlaşması'yla değiştirilmiş ve yalnızca Avrupa Topluluğu olarak anılmaya başlamıştır. Bu kurum 2009 yılında yürürlüğe girecek olan Lizbon Antlaşması uyarınca fesholunacaktır.

1959: Bask Yurdu ve Özgürlüğü örgütü(ETA) kuruldu. Basklar, İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güney batısındaki özerk bölgede yaşayan bir halktır. Dilleri Baskça'dır ve dil bilimcileri tarafından Hint-Avrupa dilleri Avrupa'ya yayılmadan önce Avrupa'da konuşulan dillerden arta kalan tek dil olduğu söylenmektedir. Basklar Pirenelerin batısında yer alan dört bölgesi İspanya üçü Fransa'da bulunan Bask ülkesi olarak bilinen ve çoğunluğu Kuzey Navara'da yaşayan yerli bir halktır. Kökenleri Akitanyalılara kadar gitmektedir. Bilinen ilk Bask devleti 9.yüzyılda kurulan Pamplona Krallığı'dır. Bu devlet daha sonra Navara Krallığı adını almıştır. 1959 Yılında kurulan Bağımsızlıkçı Örgüt ETA bu bölgede yıllardır bağımsızlık için bir kampanya sürdürmektedir ancak başarılı olmamıştır.

1962: Paris'te "Türkiye'ye Yardım Kulübü" kuruldu. Dokuz ülkeli konsorsiyum Ortak Pazar ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliği yapacak.

1965: İngiliz televizyonunda sigara reklamları yasaklandı.

1969: Türkiye'de bira sanayinin gelişmesi nedeniyle Emniyet Müdürlüğü birayı alkollü içki saymamaya karar verdi.

1986: Bazı Kürd Sosyal Demokrat Halkçı Partililer hakkında Kürtçe konuştukları gerekçesiyle soruşturma açıldı.

1987: Mekke’de kanlı Cuma. Mekke’de Hac sırasında İranlılar Amerika Birleşik Devletleri aleyhine gösteri yaptı. Suudi polisi ateş açtı, çok sayıda İranlı ve diğer ülkelerden gelen hacı şehid oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısının 500 dolayında olduğu bildiriliyor. Tek suçları İslam Ümmeti’nin kanını emen Amerika’yı lanetlemek olan İran’lı hacılar bu günler için ayarlanmış Suudi polisi tarafından hiç göz kırpmadan öldürüldüler. Hâlbuki Mekke ve özellikle Hac mevsimi dünya Müslümanlarının sorunlarının ilan edildiği ve İslam düşmanlarının lanetlendiği bir yer ve zamandır.

1996: Gazetelerin promosyon çılgınlıklarını önleyen yasa TBMM’de kabul edildi. Gazeteler kupon karşılığı sadece kültürel ürünler verebilecekler.

2000: Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Emin Atıcı'yı atadı. Hâlbuki Atıcı, Yüksek Öğrenim Kurulu listesinde üçüncü sıradaydı.

2002: TBMM, erken genel seçimin 3 Kasım 2002 tarihinde yapılmasını kararlaştırdı. Sadece DSP'nin karşı çıktığı erken genel seçim kararı 62 ret oyuna karşılık, 449 kabul oyuyla alındı.