Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur

Her gün bir ayet, bir hadis, bir dua, bir söz

Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur

GÜNÜN AYETİ

“Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte bunlar asıl yalancı olanlardır.” (Nahl:105)

GÜNÜN HADİSİ

“Abdullah b. Cürad şöyle anlatıyor: “Ey Allah'ın Rasûlü! Mü'min bir kimse zinâ eder mi?' dedim. Hz. Peygamber 'Bu bazen olur' dedi. 'Ey Allah'ın Peygamberi! Mü'min bir kimse yalan söyler mi?' deyince Hz. Peygamber 'Hayır!' dedikten sonra hemen şu ayet-i celîleyi okudu: 'Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte bunlar asıl yalancı olanlardır'. (Nahl/105)”

GÜNÜN DUASI

Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik ver, bizi cehennem azab›ndan koru, iyilerle birlikte cen nete koy, hidayete erdikten sonra kalplerimizi kay d›rma; annemizi, babam›z› ve bütün Müslümanları bağışla! Ülkemizi, cennet vatan›m›z› her türlü kötü lükten  koru.  Milletimizin  dirlik  ve  düzenini  daim eyle.  Sen  dualara  karşılık  verensin,  duaları  kabul
edensin.

GÜNÜN SÖZÜ

“Ey oğul! Yalandan sakın! Çünkü yalan serçenin eti gibi tatlıdır; Fakat pek kısa bir zamanda sahibi kendisinden bıkar!”(Lokman Hekim)